Tham gia tiết luyện sáo số 3: “Hello, my kids”

Ngay bây giờ, mời bố mẹ cùng khám phá tiết học luyện sáo số 3: “Hello, my kids” của các khủng long THCS và lắng nghe những giai điệu vui tươi!
Ngay bây giờ, mời bố mẹ cùng khám phá tiết học luyện sáo số 3: “Hello, my kids” của các khủng long THCS và lắng nghe những giai điệu vui tươi!
 

Tin Cùng Chuyên Mục

“Ngôi nhà mơ ước” của Fschoolers khối 6

untitled-(8-of-30)

Tìm hiểu về chương trình IC3 Spark

14883935 - blue and white pianica blow-organ

Tìm hiểu về loại nhạc cụ Pianica