Quy chế học bổng dành cho khối Trung học Cơ sở năm học 2021-2022

Ngày 08/04/2021, Trường Tiểu học và THCS và THPT FPT chính thức ban hành quy chế học bổng áp dụng cho Khối Trung học cơ sở theo Quyết định số 51/QĐ-PTFPT ngày 08 tháng 04 năm 2021 của Hiệu trưởng nhà trường.

Điều 1. Quỹ học bổng khuyến khích học tập

  • Quỹ học bổng khuyến khích học tập dành cho học sinh nhập học mới được trích từ nguồn quỹ đào tạo.
  • Số lượng, giá trị của học bổng sẽ được công bố vào đầu kỳ tuyển sinh căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh.

Điều 2. Đối tượng được mời phỏng vấn học bổng

Học sinh đã tham dự thi sơ tuyển khối 6 có kết quả kiểm tra đầu vào đạt thành tích cao và/hoặc những học sinh đạt giải thưởng học sinh giỏi cá nhân cấp Quận/Huyện, Tỉnh/Thành phố, Quốc gia, Quốc tế.

Điều 3. Điều kiện, tiêu chuẩn xét, cấp học bổng

  • Học sinh đạt tổng điểm các môn từ 16 điểm trở lên, đạt danh hiệu học sinh xuất sắc toàn môn học ở khối lớp 5.
  • Học sinh đạt từ giải Ba/giải Đồng hoặc có Giấy chứng nhận loại Giỏi trở lên cấp Quận/Huyện, Thành phố/Tỉnh, Quốc gia, Quốc tế trong các kỳ thi Toán, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Việt, Robotic hoặc đạt giải thưởng năng khiếu nghệ thuật cá nhân cấp Thành phố/Tỉnh.
  • Học bổng được cấp cho những trường hợp đủ điều kiện và nộp học phí tính theo thứ tự nhập học cho đến khi hết số lượng đã công bố (số lượng theo điều 4).

Điều 4. Quy trình xét, cấp học bổng và số lượng, giá trị học bổng

  • Sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh, nhà trường sẽ gửi thông tin mời phỏng vấn học bổng với những trường hợp đạt điều kiện quy định.
  • Căn cứ vào kết quả phỏng vấn, hội đồng sẽ xét mức học bổng từ 10-30% học phí cho cả cấp học cho học sinh.
  • Số lượng và giá trị học bổng năm học 2021-2022, cụ thể:
STT Giá trị học bổng Số lượng tối đa  Học phí Số tiền Tổng cộng
1 15% 6 40,800,000 6,120,000 36,720,000
2 20% 5 40,800,000 8,160,000 40,800,000
3 25% 3 40,800,000 10,200,000 30,600,000
4 30% 2 40,800,000 12,240,000 24,480,000
TỔNG GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 1 NĂM 132,600,000

 Tổng giá trị học bổng toàn khóa học sẽ dựa vào quy định tài chính của mỗi năm học cụ thể.

  • Lưu ý: Việc học sinh có duy trì chế độ học bổng trong những năm tiếp theo hay không sẽ phụ thuộc vào kết quả học tập, rèn luyện trong năm học và tuân thủ quy định về học bổng của nhà trường.

Điều 5. Điều kiện duy trì học bổng

Học sinh phải đạt mức học lực từ khá trở lên trong những học kỳ tiếp theo. Trong đó, điều kiện bắt buộc là tổng kết các môn Toán, Tiếng Anh phải từ 8.0 trở lên. Môn Văn phải đạt mức từ 7.0 trở lên. Không vi phạm đạo đức, hỗn láo với giáo viên và bị xử lý bằng văn bản. Học kỳ nào không đạt điều kiện thì học kỳ sau sẽ không được cấp học bổng cho đến khi học sinh đạt đủ điều kiện cấp học bổng trở lại, sẽ khôi phục từ kỳ tiếp theo kể từ kỳ đạt đủ điều kiện.

  • Bộ phận Đào tạo có trách nhiệm theo dõi danh sách học sinh đủ tiêu chuẩn cấp học bổng khuyến khích học tập theo quy định để tổng hợp, kiểm tra và trình Phó Hiệu trưởng quyết định trước thời điểm bắt đầu thu tiền học phí của kỳ học tiếp theo.

Điều 6. Ngừng cấp học bổng giữa năm học

Trong quá trình học tập, học sinh vi phạm kỷ luật mức độ phải xử lý kỷ luật bằng văn bản căn cứ theo Nội quy hoạt động và học tập của nhà trường sẽ bị ngừng cấp học bổng. Học phí sẽ được tính 100% kể từ tháng tiếp theo.

Điều 7. Hình thức thanh toán học bổng

Số tiền tương ứng với mức học bổng của học sinh được trừ thẳng vào số tiền học phí phải nộp hàng kỳ của học sinh./.

Tin Cùng Chuyên Mục

THƯƠNG VỤ HỒI SINH NGUỒN NƯỚC CỦA ẾCH CỐM KHỐI 3 (9)

Workshop “Hành trang chuyển cấp cùng con” – Thấu hiểu để đồng hành trong bước ngoặt quan trọng

328449271_677086937529424_9164594796348086700_n

Khởi động Cuộc thi ngôn ngữ FPT Edu NihongoEng 2023

ikmc-2023-01

Kì thi Toán Quốc tế Kangaroo (IKMC) 2023 chính thức khởi động