FPT Schools tăng cường bồi dưỡng năng lực công nghệ

Là một đơn vị thuộc Tập đoàn công nghệ hàng đầu, FPT Schools xác định khoa họccông nghệ là sức mạnh giúp học sinh vươn mình ra thế giới.

1