Fschoolers đoạt Giải Nhất Quốc gia Cuộc thi Oxford Big Read 2023

“Chinh chiến” tại Cuộc thi Tiếng Anh Oxford Big Read 2023 với chủ đề “Your story starts here !” (Tạm dịch: Câu chuyện của bạn đầu từ đây!), các bạn học sinh Trường TH&THCS FPT Đà Nẵng đó xuất sắc mang về những thành tích ấn tượng.