Chương trình Dance trong bộ môn giáo dục thể chất tại nhà F

Bố mẹ có biết rằng từ 6 – 10 tuổi được xem là “giai đoạn vàng” trong sự phát triển của con. Trong giai đoạn này, các hoạt động thể chất có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, giúp con phát triển và hoàn thiện về các hệ thần kinh, cơ xương, bộ máy hô hấp. Hiểu được điều đó, FPT Schools Đà Nẵng chú trọng đầu tư giáo dục thể chất cho Fschoolers Tiểu học thông qua hai môn học “Vovinam và “Dance”.