Tìm hiểu về chương trình IC3 Spark

Nắm bắt xu hướng đổi mới chương trình Tin học và sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin, FPT Schools đã triển khai chương trình đào tạo theo chuẩn IC3 Spark được áp dụng cho các trường tiểu học. Hôm nay, hãy cùng trường Tiểu học và Trung học cơ sở FPT Đà Nẵng tìm hiểu về IC3 Spark nhé!