Thể lệ vòng thi Đình – Trạng Ếch năm học 2022-2023

 Vòng khởi động:

 1. Thể thức thi: Các thí sinh sẽ thi theo từng bảng.
  Buổi sáng: Bảng A thi trước, Bảng B thi sau.
  Buổi chiều: Bảng C thi trước, Bảng D thi sau.
 2. Thể lệ: Các thí sinh của mỗi bảng sẽ cùng nhau khởi động bằng 10 câu hỏi xoay quanh các chủ đề về các môn học. Sau khi người dẫn chương trình đọc xong câu hỏi, các thí sinh sẽ suy nghĩ và điền đáp án vào bảng, sau khi hết thời gian đếm ngược (15 giây), toàn bộ sẽ đưa bảng lên để kiểm tra kết quả.
 3. Hình thức: Thí sinh ghi đáp án lên bảng con.
 4. Chấm điểm: Mỗi câu trả lời đúng sẽ được 10Đ. Trả lời sai không có điểm.
 5. Ghi chú: Trong lúc bảng đang thi ngồi tại khu vực thi, thì bảng chờ sẽ ngồi tại khu vực chờ

  Vòng tăng tốc
  :
  1. Thể thức thi: Các thí sinh sẽ thi theo từng bảng.
  – Buổi sáng: Bảng A thi trước, Bảng B thi sau.
  – Buổi chiều: Bảng C thi trước, Bảng D thi sau
  2. Thể lệ:
  -Vòng tăng tốc gồm có 5 câu hỏi cho mỗi bảng. Mỗi câu hỏi có 3 gợi ý lần lượt được mở ra. Ở mỗi gợi ý, thí sinh có đáp án dành quyền ưu tiên bằng cách nhấn tín hiệu vào GG meet mà BTC yêu cầu để dành quyền trả lời. Thí sinh trả lời đúng ở gợi ý thứ nhất nhận về 20Đ, gợi ý thứ hai 15Đ, gợi ý thứ ba 10Đ. Thí sinh trả lời sai sẽ mất quyền trả lời câu hỏi này.

*Ghi chú: Thời gian đếm ngược của mỗi gợi ý
– Gợi ý đầu tiên 30s
– Gợi ý thứ hai 20s
– Gợi ý thứ ba 10s
Hình thức thi:
– Các thí sinh đăng nhập vào google meet để tham gia thi. Sau khi dữ kiện đầu tiên được đưa ra, các thí sinh sẽ dành quyền trả lời bằng cách gửi số 1 vào ô chat. Căn cứ vào thời gian khung chat, BTC sẽ chọn bạn chat số 1 nhanh nhất được quyền trả lời. Nếu trả lời sai quyền trả lời sẽ nhường lại cho bạn tiếp theo.
*Lưu ý: Nếu dữ kiện đó mà các thí sinh trả lời sai quá 3 lần thì sẽ chuyển qua dữ kiện tiếp theo.

Chấm điểm:
– Sĩ tử trả lời đúng sau khi gợi ý đầu tiên được mở: 20Đ
– Sĩ tử trả lời đúng sau khi gợi ý thứ hai được mở: 15Đ
– Sĩ tử trả lời đúng sau khi gợi ý thứ ba được mở: 10Đ

Vòng về đích:

Sau khi kết thúc 2 vòng khởi động và tăng tốc. Ban giám khảo sẽ tổng hợp điểm, và công bố top 5 thí sinh xuất sắc nhất để vào Vòng về đích.

 1. Thể thức thi:
  – Buổi sáng Tiểu học: Bảng A thi trước, bảng B thi sau.
  – Buổi chiều THCS: Bảng C thi trước, Bảng D thi sau.

  Tiểu học: Từng thí sinh bốc đề ngẫu nhiên và trả lời trực tiếp với BGK
  THCS: Một thành viên ngẫu nhiên đại diện bốc đề cho bảng thi.
 2. Thể lệ:
  Khối tiểu học: Với vòng về đích này, các sĩ tử sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên các câu hỏi về tình huống. Sau khi bốc thăm, thì sĩ tử sẽ trả lời trực tiếp với BGK. (mỗi sĩ tử có 3 phút trình bày)
  Khối THCS: BTC sẽ ra đề cho sĩ tử các bảng. Các sĩ tử sẽ có 5 phút tốc ký những ý chính. Hết 5 phút, các sĩ tử lần lượt trình bày với BGK (mỗi sĩ tử có 3 phút trình bày)
 3. Hình thức thi:
  Tiểu học: Sĩ tử suy nghĩ và trả lời trực tiếp tại chỗ với BGK.
  THCS: Sĩ tử suy nghĩ, viết ra giấy những ý chính và chờ đến lượt trình bày với BGK.
 4. Chấm điểm:
  Các tiêu chí chấm điểm sẽ được BTC đưa ra

  KẾT QUẢ: