Thông Báo Mới

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỌC TẬP TRỰC TIẾP SAU KÌ NGHỈ TẾT NĂM 2022

Kính gửi Quý phụ huynh cùng các em học sinh, Trường Tiểu học và THCS FPT Đà Nẵng kính thông …

Thông Báo Mới

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP ĐÓN HỌC SINH, PHỤ HUYNH ĐẾN TRƯỜNG

Thực hiện công văn số 6589/UBND-KGVX của UBND Thành phố Đà Nẵng về việc áp dụng tạm thời một số …

Thông Báo Mới

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH THU HỌC PHÍ NĂM HỌC 2021-2022

Kính gửi Quý phụ huynh học sinh, Trước những biến động và thách thức do tình hình dịch bệnh Covid-19 …

Thông Báo Mới

THÔNG BÁO THU BẢO HIỂM Y TẾ NĂM HỌC 2021-2022 DÀNH CHO HỌC SINH

Thực hiện Công văn số 1211/BHXH-QLT ngày 13/7/2021 về việc hướng dẫn thu bảo hiểm học sinh, sinh viên trên …

Thông Báo Mới

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ CHO CON TRÊN ỨNG DỤNG VSSID

VssID là ứng dụng trên nền tảng thiết bị di động, đã được cung cấp trên Google Play cho thiết …

Thông Báo Mới

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC HOÀN TRẢ HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC NĂM HỌC 2021-2022

Dựa theo Quyết định số 220/QĐ-ĐHFPT về việc ban hành Quy định tài chính năm học 2021-2022 cho học sinh …