Thông Báo Mới

THÔNG BÁO THU BẢO HIỂM Y TẾ NĂM HỌC 2022-2023 DÀNH CHO HỌC SINH

Thực hiện Công văn số 1740/BHXH-QLT ngày 14/8/2022 về việc hướng dẫn thu bảo hiểm học sinh, sinh viên trên …

Thông Báo Mới

CHÀO MỪNG TÂN HỌC SINH ĐẾN VỚI FPT SCHOOLS ĐÀ NẴNG

Nhằm tạo cơ hội cho các em Tân học sinh năm học 2022-2023 được làm quen, gặp gỡ, gần gũi …

Thông Báo Mới

CHƯƠNG TRÌNH STEAM BUS 2022 – AI CŨNG CÓ THỂ HỌC LẬP TRÌNH

Với sứ mệnh phổ cập Tư duy Máy tính tới năm triệu trẻ em Việt Nam trong ba năm tới, …

Thông Báo Mới

THÔNG BÁO MỜI THẦU XE ĐƯA ĐÓN HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023

Để đáp ứng cho nhu cầu đưa đón học sinh mỗi ngày đến trường, FPT Schools Đà Nẵng có nhu …

Thông Báo Mới

DANH MỤC SÁCH VÀ DỤNG CỤ HỌC TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC NĂM HỌC 2022-2023

DANH MỤC SÁCH VÀ ĐỒ DÙNG HỌC TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC NĂM HỌC 2022-2023 Lớp 1 Lớp 2 …

Thông Báo Mới

DANH MỤC SÁCH VÀ DỤNG CỤ HỌC TẬP KHỐI THCS NĂM HỌC 2022-2023

DANH MỤC SÁCH VÀ DỤNG CỤ HỌC TẬP KHỐI THCS NĂM HỌC 2022-2023 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp …