Nguyễn Trương Xuân Nguyệt

Giáo viên Mĩ thuật Sáng tạo

Võ Thị Phương Vy

Giáo viên Cảm thụ Âm nhạc

Nguyễn Hoài Nam

Giáo viên Giáo dục Công dân, Kĩ năng sống

Đoàn Ngọc Sơn

Giáo viên Cảm thụ Âm nhạc

Nguyễn Minh Ký

Giáo viên Vovinam

Trần Hạ San

Giáo viên Dance

Nguyễn Quốc Phú

Giáo viên Vovinam

Vũ Thị Minh Duyến

Giáo viên Mĩ thuật Sáng tạo