Tuyển Dụng

TUYỂN DỤNG CÁN BỘ NHÂN VIÊN THÁNG 12 NĂM 2021

Trường Tiểu học và THCS FPT (FPT Schools) là một thành viên của Tổ chức giáo dục FPT (FPT Education) …

Tuyển Dụng

TRẢI NGHIỆM TỪ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ ĐẾN NGHỆ THUẬT QUA CÁC GIỜ HỌC STEM – CÔNG NGHỆ 4.0 CỦA HỌC SINH TH&THCS FPT ĐÀ NẴNG

STEM – Công nghệ 4.0 luôn là bộ môn hấp dẫn đối với học sinh Trường TH&THCS FPT Đà Nẵng. …